Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:55 (2004-2005)
Innlevert: 12.10.2004
Sendt: 13.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Har Noreg på noko måte protestert eller sagt ifrå til Israel om kva Noreg meiner om dei israelske militæraksjonane på Gazastripa den siste tida?

Begrunnelse

EU har fordømt og bedt Israel stoppe militæraksjonane på Gazastripa. EU innrømmar Israel rett til å forsvare seg, men trekker fram det uforholdsmessige i angrepa.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norge har gjentatte ganger under intifadaen protestert overfor Israel vedrørende israelske militære aksjoner i de okkuperte områdene.

Israel har en legitim rett til selvforsvar mot angrep på landet og landets borgere. Den palestinske selvstyreadministrasjonen har på sin side et klart ansvar for å forhindre alle slike angrep fra det palestinske området, inkludert utskyting av raketter mot mål i Israel.

Jeg er imidlertid sterkt kritisk til omfanget og formen på de israelske aksjonene mot det nordlige Gaza de siste ukene. Disse aksjonene har ført til at et stort antall sivile palestinere er blitt drept og skadet, herunder også flere barn. De israelske tiltakene må stå i forhold til trusselen og være innenfor folkerettens rammer. Det har etter Regjeringens syn ikke alltid vært tilfellet.

Dette gav jeg klart uttrykk for da militæroperasjonen ble innledet, og dette budskapet er også ved flere anledninger gjentatt overfor Israels ambassadør i Oslo.

Jeg er også sterkt bekymret over meldingene om at Israel har lagt hindringer i veien for FN og andre hjelpeorganisasjoners arbeid i Gaza. Israel har som okkupasjonsmakt helt klare forpliktelser i henhold til Genève-konvensjonene. Vi forventer at Israel overholder disse. I egenskap av leder for den lokale giverlandsgruppen og i nært samarbeid med andre sentrale givere har Norge den siste tiden arbeidet aktivt for å få normalisert hjelpeorganisasjonenes arbeidsforhold.

Utenriksdepartementet besluttet for øvrig 8. oktober å gi ytterligere 10 mill. kr i støtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger - UNRWA. Det norske bidraget skal gå til organisasjonens arbeid for å bistå palestinske flyktninger i Gaza, blant annet i Jabalya flyktningleir som er rammet av de israelske aksjonene. De samlede norske bidragene til UNWRA er dermed kommet opp i 125 mill. kr i 2004.