Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:56 (2004-2005)
Innlevert: 12.10.2004
Sendt: 13.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Korleis kan Noreg sjå til at Mordechai Vanunu, ein av dei som har gjort mest for å hindre produksjon og spreiing av masseøydeleggingsvåpen i Midtausten, får vern og arbeidsro utanfor Israels grenser og dermed kan fortsette med sitt arbeid innafor fredsarbeid, som til dømes tidlegare statsminister Kåre Willoch har tatt til orde for?

Begrunnelse

Ein av dei som har arbeidd mest i mot produksjon og spreiing av masseøydeleggingsvåpen i Midtausten er israelaren Mordechai Vanunu. Norsk tungtvatn har som kjent vore med å sette Israel i stand til å produsere atomvåpen. Informasjon og openheit er viktige faktorar for å få ikkje-spreiingsavtalen og anna fredsarbeid til å fungere.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norske myndigheter har gjennom flere år vært opptatt av Mordechai Vanunus sak. Vi har ved flere anledninger tatt saken opp på høyeste nivå i Israel. Det skjedde blant annet under statsminister Sharons besøk til Molde i fjor sommer.

Både ytringsfriheten og bevegelsesfriheten er vernet i folkeretten. Vi forventer således at Israel respekterer sine folkerettslige forpliktelser.