Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:60 (2004-2005)
Innlevert: 13.10.2004
Sendt: 13.10.2004
Besvart: 19.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil justisministeren nå bidra til at det etableres ny aktivitet på Bruvoll slik lovet i fjor bl.a. ved at departementet finansierer prosjektstillinger på Bruvoll for å etablere ny drift, og ved å finne relevant statlig øvingsaktivitet som kan ha base på Bruvoll?

Begrunnelse

Politihøgskolens virksomhet på Bruvoll i Nord-Odal ble vedtatt nedlagt etter Regjeringens anmodning i fjor til tross for svært rimelig og effektiv drift og Politihøgskolens eget ønske om å fortsette driften. Stedet er i god stand og har utmerkede fasiliteter for øving av flere slag både ute og inne. Stedet er strategisk lokalisert i kort avstand til bl.a. Gardermoen. Det bør ikke stå tomt.
Ved vedtaket om nedleggelse garanterte Regjeringen for de ansattes arbeid og at man ville bistå til å sikre videre drift på Bruvoll. Så langt synes Regjeringens innsats å være svært mager med henblikk på videre drift. Det skal ikke ha blitt lansert aktuell aktivitet som departementet kunne bistå i å få etablert.
Det trengs nå midler for å utrede og prosjektere ny drift. En trenger dessuten konkrete innspill og forslag fra departementets side om ny aktivitet slik lovet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det har ikke vært forutsetningen at Justisdepartementet skal ha ansvaret for å etablere ny drift på Bruvoll. Departementet har imidlertid sagt seg villig til å bidra i tilretteleggingen av ny virksomhet. Samtlige av de ansatte ved Bruvoll leir har fått tilbud om nytt arbeid når anlegget legges ned 1. november 2004. Videre har Justisdepartementet foretatt en grundig vurdering av hvorvidt departementet eller underliggende virksomheters aktiviteter kan drives på Bruvoll. Jeg kan ikke se at departementet kan nyttegjøre seg anlegget til sine aktiviteter nå.

Nord-Odal kommune har foreslått at det etableres et driftsselskap som skal ha ansvaret for ny drift på Bruvoll. Departementet har i den forbindelse en liaisonrolle i en arbeidsgruppe bestående av Statsbygg og kommunen. Vi har sagt oss villig til å la det alt vesentlige av inventar og utstyr stå igjen i leiren vederlagsfritt. Jeg anser dette som et betydelig bidrag for å kunne etablere ny aktivitet i anlegget. Det stramme politibudsjettet gjør at jeg ikke vil gå inn for at departementet skal finansiere prosjektstillinger eller andre kostnader i forbindelse med ny etablering på Bruvoll. Jeg finner det heller ikke riktig at departementet tar på seg oppgaven å være pådriver for et driftsselskap som skal bidra til drift av annen virksomhet enn det Justisdepartementet har ansvar for, og minner om at det ved etableringen av Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern har vært et klart mål å avslutte aktiviteten i Nord-Odal.

Jeg vil avslutningsvis bemerke at jeg er kjent med at det kan bli aktuelt for Statsbygg å selge eiendommen på litt sikt, hvis det ikke lar seg gjøre å finne statlige leietakere. Videre er jeg kjent med at det i lokalmiljøet finnes aktører som har meldt interesse for å kjøpe eiendommen og etablere ny virksomhet på Bruvoll.