Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:66 (2004-2005)
Innlevert: 14.10.2004
Sendt: 14.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Gårdbrukere i Lierne kommune har søkt NVE om å få bygge minikraftverk i Havdalselva. Denne elva har forbindelse over til Sverige. Derfor er denne saken oversendt til Utenriksdepartementet. Imidlertid har saken stoppet opp, og gårdbrukerne og kommunen er frustrert over den svært lange behandlingstida.
Kan utenriksministeren sørge for fortgang i saken slik at de berørte parter får et svar?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Utenriksdepartementet oversendte søknaden om konsesjon for bygging av Havdal kraftverk i Havdalselva til svenske myndigheter 17. juli 2001 og fulgte opp med en ny henvendelse til svenske myndigheter et halvt år senere. 6. mars 2002 mottok departementet et svar om at rette instans i Sverige hadde sendt saken på høring. Etter anmodning fra svenske myndigheter ble det fra norsk side gitt flere opplysninger i saken høsten 2002 og det var siden direkte kontakt mellom norske og svenske fagmyndigheter om saken.

Fra svensk side ble det i januar 2004 gitt signaler om at saken må behandles i Regjeringen. Vi har så langt ikke fått tilbakemelding om at det er skjedd noen endelig avklaring i saken.

Olje- og energidepartementet har mot denne bakgrunn anmodet Utenriksdepartementet om å rette en fornyet henvendelse til svenske myndigheter om status i saken. Dette vil nå bli gjort gjennom den norske ambassaden i Stockholm.