Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:72 (2004-2005)
Innlevert: 14.10.2004
Sendt: 15.10.2004
Besvart: 25.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at øl- og mineralvannsbokser uten pantemerke kan leveres i panteautomater i norske dagligvareforretninger?

Begrunnelse

I norske panteautomater avvises bokser uten norske pantemerker. Flere nordmenn handler blant annet brus og øl i Sverige. Boksene blir kastet i søpla når automatene ikke tar imot disse. Dette er klart negativt for miljøet. Etter hva jeg har forstått gjenvinnes metallet i boksene, og maskinene burde derfor kunne ta imot alle bokser, dog uten at man får utbetalt pant for de utenlandske. Jeg er selvfølgelig klar over at metallbokser kan leveres ved "returpunkter", men har brakt i erfaring at mange ikke gjør dette, hvilket er et miljøproblem.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Det norske pantesystemet er svært velfungerende, og enkelte typer emballasje har oppnådd en returgrad på over 95 pst. Det foreligger ikke noe krav om at norskprodusert emballasje skal være del i dette pantesystemet. Graderingen av miljøavgiften på drikkevareemballasje fungerer imidlertid slik at det er lønnsomt å sikre en høy innsamlingsgrad. Dette kan oppnås gjennom deltakelse i et pantesystem eller alternativt gjennom deltakelse i retursystemet til Norsk glass- og metallgjenvinning. Dette er et "bringesystem" uten økonomiske insentiver, men som likevel oppnår en høy returgrad.

Jeg er kjent med at pantemaskinene nå også innstilles for å ta imot produkter som er produsert og selges i utlandet, herunder Norden og særlig aktuelle taxfree-butikker. Dette betyr at pantemaskinene tar imot denne tomemballasjen, uten at det utbetales pant. Dersom boksene eller flaskene likevel ikke aksepteres av panteautomatene, kan dette ha sammenheng med at emballasjen er bulket, at strekkoden er skadd eller at etiketten og koden mangler.

Det norske pantesystemet må sies å fungere svært godt med sine høye retur- og gjenvinningsandeler. At pantesystemene i tillegg tar hånd om privatimporterte bokser og flasker er svært positivt, og jeg ser derfor ikke behov for nå å ta særskilte initiativer over for dette.