Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:92 (2004-2005)
Innlevert: 21.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Hva er Regjeringas posisjon i forhold til årets NAC-resolusjon og kommer en til å støtte den ved voteringa?

Begrunnelse

Kampen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen, er en viktig oppgave for det internasjonale samfunnet og inngår som en integrert del av norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk. I 1995 ble ikke-spredningsavtalen forlenget på ubestemt tid med et sett av prinsipper og målsettinger for kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning. Et enstemmig sluttdokument fra tilsynskonferansen i 2000 gikk inn for 13 skritt for full atomnedrustning. Mangelen på fremdrift er bekymringsfull.
Atomvåpenmotstandere over hele verden er i disse dager svært opptatt av avstemmingen i FNs førstekomité over den såkalte NAC-resolusjonen "Frem mot en atomvåpenfri verden: Fremskynd gjennomføringen av forpliktelsene til atomnedrustning". Et utkast til resolusjon er lagt fram av New Agenda Coalition (NAC); en gruppe av land som kjemper for framgang i arbeidet med atomnedrustning. NAC-resolusjonen i år er et samlende og fortvilet forsøk på å få ikke-spredningsprosessen tilbake på de skinnene som enstemmig ble lagt på den forrige Tilsynskonferansen i 2000 og som ble fulgt opp av en enstemmig NAC-resolusjon samme høst.
Signalene som gis i forbindelse med denne avstemningen vil ha avgjørende betydning for utfallet av Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen i 2005, som står i fare for å bryte sammen. På det siste forberedende møte for Tilsynskonferansen i vår ble ingenting av betydning oppnådd og faren for spredning av atomvåpen både til nye stater og etablerte terroristgrupper er overhengende.
Under NAC-avstemningen i fjor avsto Norge sammen med 37 andre land (for det meste NATO-land og søkerland til alliansen). 121 land stemte for (inkludert atomvåpenstaten Kina og NATO-landet Canada), mens de 6 atomvåpenstatene USA, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan og Israel stemte mot.
Utenrikskomiteens leder, Thorbjørn Jagland, har i en kronikk i Aftenposten 6. oktober argumentert for at Regjeringen må støtte årets NAC-resolusjon. Det samme gjør Komiteen for internasjonale spørsmål i Den norske kirke.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Kampen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen, herunder kjernevåpen, er en sentral oppgave for det internasjonale samfunnet - også i fremtiden. Dette arbeidet skjer i flere fora. Det er gledelig at FNs Sikkerhetsråd vedtok en klar resolusjon (1540) mot spredning av masseødeleggelsesvåpen sist vår.

Det er viktig å støtte opp om og ytterligere styrke de globale nedrustnings- og ikke-spredningsavtalene, inkl. avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen (NPT). NPT vedtok på sin tilsynskonferanse i 2000 omfattende nedrustningsforpliktelser. Gjennomføringen av disse forpliktelsene har imidlertid ikke gått så raskt som ønskelig.

NPTs tilsynskonferanse i 2005 vil være viktig. I den forberedende prosessen er det betydelig avstand mellom kjernevåpenstater og toneangivende land i Den alliansefrie bevegelsen. Det er en utfordring å bygge bro mellom disse fløyene.

Norge tilhører kretsen av land som arbeider for å finne samlende løsninger. Årets resolusjonsutkast fra landene i New Agenda Coalition (NAC) legger opp til en samlende tilnærming. Vi tar derfor fra norsk side sikte på å stemme for denne resolusjonen i år. Jeg påpekte dette under Stortingets møte 26. oktober d.å. i forbindelse med ordskiftet under behandlingen av samarbeidet i NATO i 2003. Resolusjonen vil være et konstruktivt bidrag til forberedelsene av tilsynskonferansen neste år.