Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:97 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 22.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Hvilke bøker, film, video- og TV-program, der målet er å skape større aksept for homofili blant ungdom generelt, samt å bidra til å skape gjenkjennelse og selvaksept hos ungdom som er lesbiske og homofile, har fått støtte av ulike departementer?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 25 (2000-2001) om lesbiske og homofiles levekår og livskvalitet settes det fokus på behovet for å finne rollemodeller - noen å etterlikne, noen å identifisere seg med. I den forbindelse er det viktig for unge som søker trygghet i forhold til egen seksualitet at de kan finne støtte i litteratur, film, video og TV-program. Som for de fleste andre, er positiv gjenkjennelse med på å styrke trygghet rundt egen identitet også hos lesbiske og homofile.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: I 2002/2003 ble det bevilget til sammen 2 mill. kr på BFDs budsjett til informasjonstiltak. Til sammen 15 prosjekter fikk støtte. Målet var å hindre diskriminering og fremme likebehandling og aksept av lesbiske og homofile. En sentral målgruppe var ungdom som er i faresonen for selvmord.

I det følgende har jeg hentet noen eksempler fra informasjonstiltakene:

Bøker:

Distribusjon av antologien Barfot. I boken forteller unge homofile sine egne historier. Gyldendal Barn & ungdom fikk trykket opp 1 550 bøker som ble sendt ut som gave til landets biblioteker. På biblioteker kan unge lesbiske og homofile dermed finne tekster som byr på gjenkjennelse. Boken fikk massiv mediedekning, både i riksdekkende medier og spesialmedier. Forlaget kontaktet Det Nye som trykket fire av artiklene etter avtale med bidragsyterne. Boken ble antatt som ekstrabok i to bokklubber. Boken ble gavebok til oppstart av bokklubben Kursiv.

Informasjonsopplegg knyttet til antologien Barfot. To av medforfatterne besøkte 33 klasser på 18 videregående skoler i Hordaland. Boken ble også brukt som utgangspunkt for samtaler i andre klasser. Informasjonsopplegget fikk bred omtale i lokalaviser.

Se også svar på skriftlig spørsmål nr. 104 om ressursbok til lærere og informasjonshefter til ungdom og foreldre.

Filmer:

"Kampen for kjærligheten". En dokumentar om homofile ungdommer med innvandrerbakgrunn. Filmen er vist flere steder, blant annet under Skeive dager. Det ble også laget et hefte, Homofil ungdom med innvandrerbakgrunn som var en forstudie til dokumentarfilmen.

"Den hemmelige klubben". Filmen viser historien til dem som startet den første homoforeningen i Norge, Forbundet av 1948. Filmen er vist ved flere filmfestivaler og i Fakta på lørdag i NRK. Filmen tilbys i biblioteker. Intervjuer i NRK1 og NRK2, P1 og P2, VG og Dagbladet.

"100 % Menneske". Ferdigstilles etter planen i 2004. I dokumentarfilmen møter vi Monica som er i starten av 20 årene. Når hun ble født trodde foreldrene at de hadde fått en gutt. I 2002 fikk Monica kirurgisk korrigert kroppen så den passer med hennes egentlige kjønn. Regissøren mener at filmen vil appellere til ungdom og at de kommer til å bli påvirket i positiv retning når det gjelder holdninger og toleranse til medmennesker som skiller seg ut. Filmprosjektet fikk støtte fra informasjonsmidlene i 2003 og har fått tilsagn om ytterligere støtte i 2004 for å overføres til film slik at den kan vises på kino for å nå ut til et større ungdomspublikum (opprinnelig laget for TV).

Radioprogram:

Produksjon av nærradioprogram om homofili for ungdom av ungdom (Radio Arbeidet Bergen). Resulterte i til sammen 13 nærradioprogram i perioden september-desember 2002. Programmet hadde trolig en lytterskare på mellom 10- og 20 000 personer.

Annet:

Informasjonskampanjen "Gay på landet" med formål å gjøre det lettere å være ung og homofil i bygde-Norge med informasjonsmateriell, bl.a. "Skeiv handlingspakke" - et tipshefte om hvordan lokallag kan arrangere klassetimer om homofili, skolering, teater etc.

Teater i undervisningen, Høyskolen i Nesna - lærerutdanningen, informasjonsvirksomhet om homofili der målgruppen var alle grunnkurselever ved videregående skoler på Sør-Helgeland.

I 2004 gav Barne- og familiedepartementet støtte til etablering av sosiale tilbud til unge homofile og lesbiske på Nordmøre, i regi av Skeiv øy.

I 2004 ble det gitt midler til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) for å sammenstille rapportene fra informasjonstiltakene. Rapporten skal distribueres til ulike miljøer for å synliggjøre innsatsen til organisasjonene/aktørene og spre ideene.