Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:116 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 03.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Jeg viser til spørsmål nr. 18 i spørretimen 20. oktober 2004. Jeg deler statsrådens oppfatning om at "Ny produksjonskapasitet som ikke er avhengig av værforholdene, vil kunne bidra til å dempe svingningene i kraftprisen som oppstår på grunn av variasjoner i vannkraftproduksjonen". Men statsråden uttalte seg ikke om prisnivået.
Mener statsråden at strømprisen trolig vil bli høyere, lavere eller uendret som en konsekvens av at det bygges et gasskraftverk?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det generelle nivået på norske og nordiske kraftpriser bestemmes i hovedsak av den samlede sammensetningen av produksjon og forbruk av kraft i Norden. Også utviklingen i det europeiske kraftmarkedet, som vi er koblet sammen med gjennom overføringslinjer, er viktig for nivået på strømprisene her hjemme.

Et gasskraftverk vil bety økte muligheter for produksjon i det nordiske markedet. Økt kraftproduksjon kan isolert sett bidra til en lavere kraftpris enn det ellers ville ha vært. Samtidig vil virkningen av et gasskraftverk neppe være stor fordi produksjonen fra ett slikt kraftverk er et lite bidrag til den samlede krafttilgangen i det nordiske markedet. Prisene i det nordiske markedet vil også være påvirket av kraftprisene utenom Norden. En fullstendig vurdering av spørsmålet må også ta hensyn til at forbruket også kan øke og annen produksjon bli redusert.