Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:119 (2004-2005)
Innlevert: 22.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 05.11.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Hva er konkret gjort for å iverksette forskning om lesbisk og homofil ungdom i skolen og utdanningsinstitusjonene?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 25 (2000-2001) ble det satt et særlig søkelys på skole og utdanning og lesbisk og homofil ungdoms situasjon i skolen.
Det er et stort behov for å iverksette forskning som på ulike måter kan synliggjøre lesbisk og homofil ungdoms situasjon i skolen slik at man på den måten kan følge opp NOVA-rapporten om homofile og lesbiskes levekår og livskvalitet.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Det foregår omfattende forskning om lesbiske og homofiles levekår med øremerkede midler under program Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring, jf. svaret på skriftlig spørsmål nr. 93.

Ett av prosjektene er en studie av hvordan hetero- og homoseksualitet fremstilles i undervisningen.