Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:125 (2004-2005)
Innlevert: 25.10.2004
Sendt: 25.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Stortinget har enstemmig vedtatt sjøpattedyrmeldingen. I den står det at "kvoten på sjøpattedyr skal aukast monaleg".
Hva gjør statsråden for å følge opp sjøpattedyrmeldingen, og når kan vi forvente oss offentliggjøring av den norske kvoten på vågehval i 2005?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Jeg har merket meg diskusjonen i Stortinget vedrørende størrelsen på sjøpattedyrkvoten og vil i god tid før fangstsesongen fastsette kvoten for vågehval.