Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:135 (2004-2005)
Innlevert: 26.10.2004
Sendt: 27.10.2004
Besvart: 02.11.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 44.
Jeg ber om å få svar på hvor mange soldater, brutt ned på verdensdeler, som deltok i FN-ledede operasjoner i henholdsvis 1995, 1990 og 1985?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: FNs eget historiske tallmateriale for deltakelsen i fredsoperasjoner er dessverre ufullstendig. For 1985 finnes ikke tall tilgjengelig for enkeltland eller regioner. Når det gjelder enkeltlands deltakelse i FN-ledede fredsbevarende operasjoner i 1990 og 1995, er kun tallmateriale for henholdsvis november og juni måned tilgjengelig. Tallene for 1990 gjelder ikke militært personell spesielt, men "fredsbevarende styrker" generelt. Tallene for 1995 gjelder militære observatører og soldater.

Dermed er ikke tallmaterialet fullt ut sammenlignbart. Fullstendige opplysninger om enkeltlands deltakelse for hver måned, brutt ned på typen personell (sivilt politi og militært personell), er først tilgjengelig fra og med september 2000.

Både 1985 og 1990 var år hvor FNs operasjoner i hovedsak var basert på FN-paktens kapittel VI. I disse operasjonene deltok i hovedsak små og mellomstore vestlige land, samt enkelte land i Asia og Afrika.

Det er grunn til å anta at fordelingen mellom verdensdeler i store trekk er den samme i 1985 og i 1990.

I 1990 var det åtte operasjoner. I disse deltok pr. november måned 46 land med til sammen 10 304 personell, og fordelingen var: Europa med 63 pst. (6 529), Nord-Amerika 10 pst. (1 035), Asia 9 pst. (927), Afrika 8,9 pst. (918), Oceania 7,3 pst. (756) og Sør-Amerika 1,3 pst. (139).

Det var i alt 16 operasjoner i 1995. I disse deltok pr. juni måned 78 land med til sammen 64 837 militært personell. Fordelingen var: Europa 49,6 pst. (32 164), Asia 23,5 pst. (15 263), Afrika 10,8 pst. (7 016), Nord-Amerika 9,6 pst. (6 232), Sør-Amerika 4,5 pst. (2 904) og Oceania 1,9 pst. (1 258).