Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:136 (2004-2005)
Innlevert: 26.10.2004
Sendt: 27.10.2004
Besvart: 04.11.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu slapp tidligere i år fri etter 18 år i fengsel. Vanunu er flere ganger foreslått til Nobels fredspris. Statsministeren mottok 23. april i år brev fra Vanunu med anmodning om å få beskyttelse i Norge. Til tross for at han har understreket behovet for å få beskyttelse raskt, har han ennå ikke fått noe svar fra norske myndigheter.
Når kan Vanunu forvente svar på sitt spørsmål om å få komme til Norge?

Begrunnelse

Mordechai Vanunu bidro til å avsløre Israels atomvåpenprogram på 1980-tallet. Han ble kidnappet i 1986 og har sittet 18 år i fengsel, derav 11 år i isolat. Selv om Vanunu er løslatt fra fengsel kan han ikke reise fritt, og han får ikke forlate Israel. Vanunu ønsker å få slippe ut av landet, og har derfor bedt Norge om å ta hans sak opp med israelske myndigheter og om å få anledning til å komme til Norge.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Dersom en person søker om beskyttelse hos norske myndigheter er det klare utgangspunktet at vedkommende har krav på taushet om dette fra myndighetenes side. Det er således fast rutine at norske myndigheter verken bekrefter eller avkrefter om slik søknad er fremsatt. Jeg kan imidlertid forsikre om at alle som henvender seg til norske myndigheter og søker om beskyttelse vil få dette vurdert gjennom er en grundig og individuell behandling.