Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:137 (2004-2005)
Innlevert: 26.10.2004
Sendt: 27.10.2004
Besvart: 03.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av regelverket for støtte til studenter som ønsker å ta kunst- og kulturutdanning i utlandet, men som ikke har generell studiekompetanse?

Begrunnelse

To jenter fra bergensområdet fikk tidligere i høst avslag fra Lånekassen på sine søknader om støtte til å ta fotoutdanning i England. Bakgrunnen var at de to ikke hadde generell studiekompetanse. Unntak fra kravet om dette kan gis ved utdanning innenfor blant annet bildende kunst. Lånekassen definerte imidlertid ikke foto som bildende kunst. Saken satte lys på en problemstilling som berører flere studenter. Også andre kunstformer vil falle utenfor regelverkets definisjon av hva som kan gi unntak for kravet om generell studiekompetanse. Dette synes lite hensiktsmessig. Det burde derfor vært foretatt en gjennomgang av dette regelverket for å presisere nærmere hva slags former for kunst- og kulturutdanning som kan støttes selv om studenten ikke har generell studiekompetanse.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Kravet om at norske studenter som tar høyere utdanning i utlandet skal ha generell studiekompetanse for å få støtte gjennom Lånekassen, er nedfelt i forskriftene om tildeling av utdanningsstøtte. Bakgrunnen for bestemmelsen, er at det stilles samme krav for støtte til utdanning i utlandet, som for opptak til høyere utdanning i Norge.

Det kan bli gjort unntak fra kravet om generell studiekompetanse ved opptak til ballett-, skuespiller- og bildende kunstutdanning ved fremstående læresteder i utlandet. Det er en forutsetning at lærestedet har strenge krav for opptak. Ved opptak til norske utdanningsinstitusjoner kan det også gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse på disse fagområdene.

Lånekassen søker råd i utdanningsmiljøer som tilbyr tilsvarende utdanning i Norge når det gjelder vurdering av hvilke utdanninger som kan komme inn under unntaksordningen. Når det gjelder fotoutdanning har Lånekassen bedt Kunsthøgskolen i Oslo vurdere dette. Lånekassen legger til grunn Kunsthøgskolens vurdering av studietilbudene.

Om Kunsthøgskolen for eksempel vurderer en fotoutdanning til å være rettet mot kommersielt fotografi og ikke kunstfotografi, vil utdanningen ikke kunne anses som en del av billedkunstutdanning, og den kan ikke omfattes av unntaket fra kravet om generell studiekompetanse. Jeg mener denne fremgangsmåten sikrer likebehandling av norske studenter, uavhengig av om de tar sin utdanning i eller utenfor Norge.