Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:145 (2004-2005)
Innlevert: 28.10.2004
Sendt: 29.10.2004
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 05.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): På tross av at det snart er ett år siden Helsedepartementet gjorde kjent at de ville iverksette arbeidet med å etablere en statlig garantiordning for et deponi for lavradioaktivt avfall i Sokndal, er garantien ennå ikke gitt.
Når kan en forvente at garantiordningen vil være på plass?

Begrunnelse

Cirka 200 tonn lavradioaktivt avfall er i dag midlertidig lagret på oljebaser langs norskekysten. En permanent løsning for deponering av dette avfallet er helt nødvendig og det haster med å få etablert et deponi. I en pressemelding fra 15. desember 2003 opplyser Helsedepartementet at det skulle settes i gang arbeid med å etablere en statlig garantiordning for et deponi for lavradioaktivt avfall i Sokndal. Departementet opplyser i samme pressemelding at alle nødvendige tillatelser er på plass, men at Statens strålevern i forbindelse med en driftstillatelse vil kreve at det stilles statlig garanti før deponiet tas i bruk.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmålet ble overført fra helse- og omsorgsministeren.

Olje- og energidepartementet tar sikte på å legge frem forslag om statlig garanti til et deponi for lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien i forbindelse med fremleggelsen av forslag om endringer i statsbudsjettet for 2004 senere i november.