Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:152 (2004-2005)
Innlevert: 01.11.2004
Sendt: 02.11.2004
Besvart: 09.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): IKEA-kampanjen som ba folk om å fjerne klistremerket mot uadressert post, var delfinansiert av Posten. Miljøverndepartementet som støtter arbeidet for å hindre unødvendig papirsløsing, havner dermed i en situasjon der staten motarbeider staten.
Kan statsråden svare på om hun går god for at Posten motarbeider reservasjonsordningen, eventuelt hva vil hun gjøre for å sikre at Posten ikke oppfører seg som en motspiller i kampen mot uadressert reklame?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Posten Norge AS er ikke en del av staten, men et selvstendig aksjeselskap eid av staten, opprettet for å bringe posttjenester av god kvalitet og til en rimelig pris ut til hele befolkningen. Selv om selskapet fortsatt har enerett til å utøve visse posttjenester, må det i stor grad leve av inntektene fra konkurransetjenester. Uadressert reklame, som er en ren konkurransetjeneste, er en viktig inntektskilde for Posten.

I konsesjonen til Posten er det et krav om at Posten skal ha en reservasjonsordning som oppfyller kravene i markedsføringsloven § 2.c. Så lenge denne ordningen fungerer godt, med tilstrekkelig informasjon om hvordan man kan reservere seg, har Posten oppfylt sine forpliktelser på dette området. Ifølge Posten mottar man svært sjelden klager fra de som har reservert seg om at de har mottatt uønsket reklame. Dette tyder på at ordningen fungerer som den skal.

Posten opplyser selv at selskapet absolutt ikke ønsker å undergrave reservasjonsordningen, som ser ut til å fungere utmerket. I denne kampanjen har Posten ment å påminne de som har "Nei takk" på postkassen sin om at de kan gå glipp av mye "spennende" reklame. Ifølge Posten er det 83 pst. av postkundene som ikke har reservert seg mot uadressert postreklame.

Jeg er enig i Miljøverndepartementets ønske om å redusere unødvendig produksjon og distribusjon av papirreklame. Jeg finner det imidlertid ikke riktig å detaljstyre Posten på dette, så lenge selskapet oppfyller forpliktelsene når det gjelder reservasjonsordningen. Det vil være galt å gripe inn overfor Posten på dette området, så lenge for eksempel avisene, som Posten konkurrerer med, uhindret kan levere reklame i form av avisinnstikk til alle abonnenter. Avisenes andel av den uadresserte reklamen ser ut til å øke, mens Postens andel er fallende.