Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:159 (2004-2005)
Innlevert: 04.11.2004
Sendt: 04.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I svar datert 22. oktober 2004 til energi- og miljøkomiteen på budsjettspørsmål nr. 6 skriver statsråden at miljøinngrepene for vindkraft er i hovedsak knyttet til visuelle effekter. I forbindelse med Hitra vindpark er det reist 24 møller som anslås å produsere 0,15 TWh pr. år. I prosjektet til 440 mill kr er det bygget 20 km vei og 10 km ledningsnett på et 1,6 kvm stort område.
Mener statsråden dette bare representerer visuelle inngrep?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Alle anlegg for kraftproduksjon medfører arealinngrep og miljøeffekter i ulikt omfang. Dette gjelder både vindkraftverk, vannkraftverk og gasskraftverk. Jeg antar at svaret representanten Vaksdal viser til er knyttet til budsjettspørsmål nr. 12, og ikke nr. 6. Budsjettspørsmål nr. 12 dreide seg om hvordan NVE vurderer miljøinngrepene ved småkraftverk sett i forhold til miljøinngrepene ved vindkraftverk. I svaret skriver jeg: "Miljøinngrepene for vindkraft er i hovedsak knyttet til visuelle effekter. For mange småkraftverk vil de visuelle virkningene være små. Småkraftverk har virkninger på vannføring og dermed den økologiske statusen i vassdraget. Virkningene er derfor avhengig av de økologiske forholdene i hver enkelt elvestrekning som blir berørt. Mange småkraftverk kan bygges uten vesentlige ulemper for miljøet. På grunn av de forskjellige virkningene er det imidlertid ikke mulig å gi en generell sammenligning av vindkraft og småkraftverk."

At miljøinngrepene i hovedsak er knyttet til visuelle effekter innebærer selvsagt ikke at andre effekter blir holdt utenom i konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk.

Ettersom konsesjonen til vindkraftanlegget på Hitra ikke er påklaget, og dermed heller ikke har vært til behandling i departementet, har jeg ikke grunnlag for å kommentere effektene av denne ene utbyggingen.