Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:157 (2004-2005)
Innlevert: 04.11.2004
Sendt: 04.11.2004
Besvart: 12.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Statens forurensningstilsyn (SFT) ønsker å forby all deponering av tekstiler fra 2009. Samtidig anser man brenning av tekstiler for å være en dårlig løsning.
Hvordan mener statsråden man i fremtiden skal behandle tekstilavfall, og hvilke tiltak mener statsråden må iverksettes for å nå disse målene?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Statens forurensningstilsyn (SFT) har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet en ny strategi for nedbrytbart avfall, som blant annet foreslår å forby deponering av alt nedbrytbart avfall fra 2009. Denne strategien er nå til vurdering i departementet. Et av hovedmålene med strategien er å vri avfallsstrømmene vekk fra deponering, som medfører størst mulig miljøbelastning, og over til materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse.

Jeg ønsker å øke andelen avfall som går til gjenvinning. Jeg vil derfor i forbindelse med behandlingen av ovennevnte strategi vurdere om det er behov for å iverksette særskilte tiltak for å oppnå en bedre utnyttelse av det nedbrytbare avfalle, herunder tekstiler.