Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:228 (2004-2005)
Innlevert: 19.11.2004
Sendt: 22.11.2004
Besvart: 30.11.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Er det i tråd med gjeldene regelverk, for eksempel EØS-regelverket, at slike eiendommer selges uten at de legges offentlig ut for salg?

Begrunnelse

Gjennom media er jeg gjort kjent med at Norsk Sjøfartsmuseum har solgt en 18 mål stor eiendom til Øystein Stray Spetalen uten at eiendommen har vært lagt ut offentlig for salg. Etter det jeg kjenner til er Norsk Sjøfartsmuseum tilknyttet Oslo kommune. Eiendommen har store kulturhistoriske verdier og er også av stor interesse for allmennheten.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Den aktuelle eiendommen på Bygdøy er eid av Norsk Sjøfartsmuseum, som er en privat stiftelse. Stiftelsen står derfor fritt med hensyn til hvordan og til hvem den vil selge. På grunn av det private eierskapet til eiendommen foreligger det ingen bindinger i forhold til EØS-bestemmelsene, avhendingsinstruksen for statlig fast eiendom eller annet regelverk som gjelder offentlige virksomheter, og som oppstiller krav om en offentlig budrunde.