Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:241 (2004-2005)
Innlevert: 25.11.2004
Sendt: 25.11.2004
Besvart: 30.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff gjelder fra 1. juli 2002. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er tilsynsmyndighet og har bestemt at demonterte kollisjonsputer er eksplosiver og skal behandles som bestemt i forskriften. Demonterte kollisjonsputer ved biloppsamlere og verksteder blir i dag ikke behandlet forskriftsmessig.
Hva vil justisministeren foreta seg for at forskriften etterleves?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Kollisjonsputer som er fastmontert i bil omfattes ikke av forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Når kollisjonsputen demonteres skal imidlertid de pyrotekniske komponentene destrueres av virksomhet med tillatelse til å gjøre dette. Etter forskriften er den som produserer, importerer eller forhandler produkter som inneholder eksplosiv vare pliktig til å ta varen i retur når de tas ut av bruk eller kasseres. Produktene leveres godkjent mottak eller annen virksomhet med tillatelse til tilintetgjøring dersom virksomheten selv ikke har tillatelse til tilintetgjøring. Slik tillatelse gis av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dersom søkeren kan dokumentere nødvendige kunnskaper om de aktuelle eksplosive varene.

Ettersom regelverket pålegger bilbransjen en rekke plikter har direktoratet hatt kontakt med forskjellige aktører i bransjen. Den 30. november 2004 skal direktoratet ha møte med Bilimportørenes Landsforening og Norsk Bilbransjeforbund for å informere om regelverket. Direktoratet har mottatt eksempler på enkelte bilprodusenters prosedyrer i forhold til hvordan demonterte kollisjonsputer skal håndteres. Etter de opplysninger vi har er det ikke noe ved de skrevne prosedyrene som tilsier at de pyrotekniske komponentene behandles på en uforsvarlig måte.

Direktoratet har tidligere i høst informert Bilopphuggernes Landsforbund om de krav som følger av regelverket. Bilopphuggernes Landsforbund er nå i ferd med å utarbeide informasjon til sine medlemmer om krav til håndtering av demonterte kollisjonsputer og hvordan kravene kan oppfylles.

Direktoratet vil på vanlig måte bistå aktørene i bransjen ved utarbeidelsen av veiledninger.