Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:242 (2004-2005)
Innlevert: 25.11.2004
Sendt: 25.11.2004
Besvart: 02.12.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Forsvarsministeren har signalisert til EU at Norge vil stille med 150 militært personell til den nordiske kampenheten som skal inngå i EU-hæren som nå er under oppbygging.
Hvis Norge hele tiden skal ha 150 soldater klare til å rykke ut til oppdrag, hvor mange soldater vil til enhver tid være bundet opp til EU-kampenheten siden noen vil gjennomgå grunntrening i Norge, 150 soldater trolig vil drive samtrening med svenskene og finnene, 150 soldater skal være ferdigtrent og "standby" i en periode og 150 kan være ute i oppdrag?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: EUs medlemsland erklærte 22. november at de har til hensikt å etablere en innsatsstyrke bestående av 13 enheter, hver med om lag 1 500 soldater. Styrken vil til enhver tid ha to enheter på beredskap som roterer etter 6 måneder.

En eventuell norsk deltakelse i en nordisk innsatsstyrke vil være begrenset til ca. 150 soldater. Rotasjonsordningen for styrken innebærer at Norges styrkebidrag ca. hvert tredje år vil måtte stå på beredskap for en 6 måneders periode. Forut for hver beredskapsperiode vil styrken gjennomgå et felles trenings- og øvingsopplegg med Sverige og Finland, noe som vil bli en del av soldatenes alminnelige utdanning.

Det norske styrkebidraget vil være tilgjengelig også for nasjonale oppdrag i treningsperioden, og vil ikke bli avgitt til en eventuell EU-operasjon før en nasjonal politisk beslutning om deltakelse blir fattet. Med dagens planer vil Norge således måtte binde opp inntil 150 soldater i en begrenset periode for nødvendig fellestrening med Sverige og Finland, etterfulgt av en 6 måneders beredskapsperiode om lag hvert tredje år for deltakelse i EUs innsatsstyrke.