Skriftlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:251 (2004-2005)
Innlevert: 26.11.2004
Sendt: 29.11.2004
Besvart: 02.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Regjeringen og Fremskrittspartiet har i budsjettavtalen blitt enige om at innslagspunktet for trinn 2 i toppskatten skal settes til 800 000 kr.
Hvor mange personlige skattytere anslår finansministeren vil ha en inntekt over 800 000 kr i 2005, og hvor mange av disse er aktive eiere?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Det anslås at om lag 63 000 personer vil ha personinntekt over 800 000 kr i 2005. Om lag 5 000 av disse vil være aktive eiere i aksjeselskap, mens om lag 14 000 vil være personlig næringsdrivende. Aktiv eier i aksjeselskap er her definert som person med positiv beregnet personinntekt fra aksjeselskap, mens personlig næringsdrivende er person med positiv beregnet personinntekt fra enmannsforetak, deltakerlignet delingsforetak inkludert godtgjørelse og eventuelle sykepenger som erstatter personinntekten.

Anslagene bygger på tall for personinntekt i Statistisk sentralbyrås selvangivelses- og skattestatistikk for 2002. I statistikken er ektefeller lignet hver for seg. Personinntekten er framskrevet til 2005 med historisk og forventet lønnsvekst.