Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:255 (2004-2005)
Innlevert: 29.11.2004
Sendt: 30.11.2004
Besvart: 08.12.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med byggingen av ny operabygning i Bjørvika, kan det virke som at enkelte opplysninger ønskes utelatt for offentligheten. Det har vært forsøkt fra flere firmaer å få ut opplysninger om kjølebehov, varmebehov, beregnede vanntemperaturer (ute/inne), tid for kontrakt på energilevetranser og kontraktstid (løpetid).
Kan statsråden besvare hvorfor enkelte opplysninger blir utelatt offentligheten?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Kultur- og kirkedepartementet har ikke mottatt henvendelser om de temaene stortingsrepresentant Bredvold nevner i sitt spørsmål. Disse ville i tilfelle bli henvist til Statsbygg som er byggherre for operahusprosjektet. Kultur- og kirkedepartementet har på denne bakgrunn forelagt spørsmålet for Statsbygg. I brev av 1. desember d.å. skriver Statsbygg:

"Innledningsvis kan vi opplyse at Statsbygg har mottatt et spørsmål angående estimert energibehov i det nye operahuset fra stortingsrepresentant Johnny Hult. Dette er blitt besvart.

Når det gjelder spørsmål av den art Bredvold nevner, er slike ikke blitt stilt til Statsbygg. Vi kjenner heller ikke til at slike er rettet til våre rådgivere, som i henhold til vanlig kutyme ville videresendt disse til Statsbygg ved Operaprosjektet.

Opplysninger av den type som er nevnt i spørsmålet fra Bredvold vil ikke bli tilbakeholdt fra offentligheten. De vil bli besvart i den grad opplysningene er kjent på det tidspunkt det spørres.

Vi kan for øvrig opplyse at alle relevante opplysninger vil være tilgjengelig i anbudsgrunnlaget som sendes ut til mulige tilbydere."

Jeg viser til Statsbyggs brev og har ingen merknad til dette.