Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:262 (2004-2005)
Innlevert: 01.12.2004
Sendt: 02.12.2004
Besvart: 08.12.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Når i høst og på hvilken måte vil olje- og energiministeren følge opp den Regjeringens lovnad om å informere Stortinget om utviklingen av Snøhvit-prosjektet?

Begrunnelse

Gjennom Aftenposten den 1. desember 2004 kan vi lese at overskridelsene på Snøhvit-utbyggingen har blitt 11.8 mrd. kr siden Stortinget vedtok utbygging av prosjektet i 2002. I brev datert 18. juni 2004 fra tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs skriver statsråden at han i løpet av høsten 2004 vil han komme tilbake til Stortinget for å orientere om den videre utviklingen av Snøhvit-prosjektet.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg har allerede i brev av 1. desember 2004 bedt Stortinget om taletid i forbindelse med debatten om proposisjon om ny saldering av statsbudsjettet for 2004 den 9. desember, for å orientere Stortinget om status for kostnader og fremdrift for Snøhvit-prosjektet. Stortinget har i brev av 2. desember 2004 samtykket i dette.