Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:264 (2004-2005)
Innlevert: 01.12.2004
Sendt: 02.12.2004
Besvart: 09.12.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil utenriksministeren ta initiativ til å invitere internasjonale valgobservatører til stortingsvalget neste år?

Begrunnelse

I forbindelse med presidentvalget i USA 2. november i år inviterte amerikanske myndigheter internasjonale valgobservatører, blant annet fra OSSE, til å observere ved gjennomføringen av valget. Også Spania inviterte utenlandske observatører til sitt parlamentsvalg tidligere i år. Det er prisverdig at regjeringer i Nord-Amerika og Vest-Europa inviterer internasjonale observatører. For det første fordi det gjenspeiler at ingen land er ufeilbarlige demokratier, og at også land med tradisjon for frie valg kan oppleve at det stilles spørsmålstegn ved gjennomføringen av valget. For det andre fordi det gir internasjonale observatører som skal observere ved valg i land hvor det er mindre grad av erfaring med frie valg økt legitimitet. At det understrekes at det å invitere observatører er en naturlig del av en demokratisk prosess, vil bidra til å unngå at observatørers tilstedeværelse oppleves som overformynderi og innblanding utenfra.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: OSSEs medlemsland ble i København i 1990 enige om en rekke forpliktelser for gjennomføring av demokratiske valg. En av disse er å invitere representanter for andre OSSE-medlemsland - eller andre relevante organisasjoner og institusjoner - til å sende observatører til medlemslandenes nasjonale valg.

I henhold til disse såkalte Københavnkriteriene har Norge invitert OSSEs medlemsland til å sende sine valgobservatører hit i 1993, 1997 og 2001. Regjeringen vil også invitere OSSEs medlemsland til å sende observatører til stortingsvalget neste år.

Det er ODIHR - OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter - som koordinerer all valgobservasjon i OSSEs medlemsland.

ODIHRs budsjett gir ikke rom for å observere alle nasjonale valg i OSSE-området. Medlemslandene må prioritere hvilke nasjonale valg man ønsker å sende observatører til. Alle henvendelser om valgobservasjon blir vurdert og prioritert av ODIHR, og dette skjer i noen tilfeller etter at det er sendt en undersøkelsesgruppe til det aktuelle landet.

Inntil nå har ODIHR ikke sett det som hensiktsmessig å sende observatører til valgene i Norge. Dette gjelder også flere andre etablerte vestlige demokratier. På den annen side har ODIHR sendt mindre observatørgrupper til valg i Frankrike, Spania, Storbritannia og USA.

Hvorvidt ODIHR kommer til å sende observatører til Norge i forbindelse med stortingsvalget neste år vet vi p.t. ikke.