Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:266 (2004-2005)
Innlevert: 02.12.2004
Sendt: 02.12.2004
Besvart: 14.12.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Det har vært rapporter i media om at skiflygingsbakken i Vikersund, som er eid av den lokale idrettsforeningen, Modum kommune og Buskerud fylkeskommune, kan bli nedlagt til fordel for en ny bakke i Rødkleiva i Oslo.
Vil statsråden gå inn for at Vikersund-anlegget får de nødvendige midler (ca. 15 mill. kr) til utbygging, og fortsatt skal ha status som nasjonalanlegg, eller vil statsråden akseptere nedlegging av Vikersund til fordel for et nytt gigantanlegg i hundre millionersklassen i Oslo?

Begrunnelse

Vikersund har status som nasjonalanlegg frem til utgangen av 2009, og er et viktig idrettsanlegg for hele landet. Skiflygingsmiljøet i Vikersund er preget av stor aktivitet, frivillighet, likestilling og internasjonalisme. Den lokale innsatsvilje, dugnadsånd og entusiasme har skapt et verdifullt idrettsmiljø og Vikersund hoppsenter er et av de mest benyttede sentrene i regionen. COC-rennet i skiflyging i Vikersund forrige sesong fikk toppscore som vinterens beste internasjonale renn av FIS-representantene. Vikersund skal arrangere COC-renn i K90 i mars 2005, og er den sterkeste kandidaten til World Cup renn i desember 2005, og har i tilegg varslet søknad om VM i skiflyging i 2010. Vikersund ønsker å utvikle nye ideer for å styrke kvinnedelen av hoppidretten. Vinteren 2005 tar Vikersund sikte på å arrangere kvinnehoppfestival i alle bakker i anlegget. En utbygging av Vikersund, som vil sikre anlegget mot vind, samt skape større sikkerhet rundt arrangement, vil koste ca. 30 mill. kr. Et nytt anlegg i Rødkleiva vil koste flere hundre millioner kroner, samtidig som det vil bryte markagrensen og ha betydelige miljøkonsekvenser. Vindforholdene i Rødkleiva er ikke kjent. Et hasteutvalg i Skiforbundet går inn for nedlegging av Vikersund som skiflygingsbakke og går inn for bygging av nytt anlegg i Rødkleiva, Oslo. Alle andre skiflygingsarenaer i Europa ligger i småbyer, til og med mindre enn Vikersund. Hvis Rødkleiva skal bygges må markagrensa flyttes, Oslo kommune med stram økonomi må bruke enorme pengesummer på å bli eier av slikt gigantanlegg. I tillegg må Holmenkollen sannsynligvis legges ned som storbakke. Det fryktes at eliteanlegg i hovedstaden vil kunne ta knekken på masse- og rekrutteringsarbeidet i distriktene. I tillegg fryktes det at lokal entusiasme, frivillighetskultur og innsats i generasjoner kan bli knust ved et pennestrøk. Ønskene for Vikersund er nå følgende: Bygg ut Holmenkollen, vårt viktigste nasjonale idrettssymbol, til en moderne storbakke og behold anlegget i Vikersund, som ligger kun én times kjøretur utenfor Oslo. Sammen kan Vikersund og Oslo arbeide for å få VM i 2010 i Vikersund, og VM i nordiske grener i Oslo i 2011.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Vikersund har status som nasjonalanlegg for skiflyging til og med 31. desember 2009.

Departementet har mottatt en søknad fra Vikersund om spillemidler til utvikling/oppgradering av anlegget. Denne søknaden er oversendt til Norges Skiforbund (NSF) til uttalelse.

NSF har i brev av 2. desember 2004 gitt en foreløpig uttalelse der det anbefales å imøtekomme søknaden på noen punkter (vannmagasin, raskere transport av utøvere og sikkerhetsvant/maler). Departementet vil behandle denne delen av søknaden raskt.

NSF anbefaler videre midler til lysanlegg når det er klart om Vikersund får tildelt renn i desember 2005. Terminlisten for 2005/2006 vil være klar i april/mai neste år. Departementet deler denne oppfatningen.

Anbefaling av flerbrukshuset og utbedring av bakkeprofilen vil NSF komme tilbake til når utredningen om framtidig anlegg for skiflyging i Norge er endelig behandlet.

Utredningen er nå ute på høring. Etter at høringsuttalelsene er kommet inn og gjennomgått, vil NSF behandle saken i sitt styre. Vedtaket vil så bli oversendt til departementet.

Departementet vil ta stilling til resten av søknaden fra Vikersund når uttalelsene fra Norges Skiforbund foreligger.

Jeg har registrert at det er et initiativ for bakke i Rødkleiva, men disse planene er ikke forelagt departementet.