Skriftlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:270 (2004-2005)
Innlevert: 02.12.2004
Sendt: 03.12.2004
Besvart: 10.12.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Kan jeg få en oversikt over alle skatte- og avgiftsendringer (bokførte og påløpte størrelser) vedtatt i forbindelse med statsbudsjettene for 2002, 2003, 2004 og 2005, samt revidert budsjett for 2002, 2003 og 2004?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Vedlagt følger tabeller (tabell 1-4) med ovennevnte opplysninger. Av tabellene går det frem at det er vedtatt påløpte skatte- og avgiftslettelser på i overkant av 22,8 mrd. kr under Samarbeidsregjeringen.

Vedlegg til svar:

http://www.odin.dep.no/filarkiv/230545/vedleggsfil_04-3924.pdf