Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:277 (2004-2005)
Innlevert: 03.12.2004
Sendt: 03.12.2004
Besvart: 14.12.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Som et flere tiltak for å bekjempe narkotikaflyten i norske fengsel, har Stortinget bedt om at det i større grad foretas personsøk med narkohund. Dette er også påpekt i tildelingsbrev til kriminalomsorgsdistriktene, fra Justisdepartementet, etter det jeg har grunn til å tro. Også for neste års budsjett har tiltak ved bruk av hund blitt påpekt som en del av et satsingsområde.
Vil de respektive kriminalomsorgsdistrikter følge dette opp og styrke denne tjenesten?

Begrunnelse

Det er et faktum at norske fengsler har store utfordringer mht. bruk og tilgang av narkotika. Et av det beste mottrekk i så måte er å styrke bruken av hund til bruk ved narkosøk.
Stortinget har påpekt dette tidligere og det påpekes på nytt for neste års budsjett. Samtidig har vel de fleste egne budsjettrammer å forholde seg til. Jeg forventer dog at justisministeren forsikrer seg om at Stortingets krav følges opp.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Søk med narkotikahund mot personer er et sentralt virkemiddel for å bekjempe innførsel og bruk av narkotika i fengslene. Justisdepartementet har på denne bakgrunn besluttet å øke antall hundeekvipasjer i kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har besluttet at det skal opprettes en ny hundeekvipasje i den felles narkotikatjenesten i Kriminalomsorgen region øst/Kriminalomsorgen region nordøst og en i Kriminalomsorgen region vest.

Arbeidet med etablering av ny hundeekvipasje i region øst/region nordøst er godt i rute. Dersom alt går etter planen er hunden funksjonstestet ferdig i begynnelsen av 2005 slik at den kan begynne opplæring.

Etablering av ny hundeekvipasje i region vest har gått noe senere enn planlagt som følge av at det har vært behov for å vurdere ulike organisatoriske ordninger for å sikre at hundeekvipasjen blir benyttet mest mulig effektivt. Vurderingen vil være ferdigstilt i nær fremtid og deretter vil etablering av ny hundeekvipasje påbegynne.