Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:292 (2004-2005)
Innlevert: 07.12.2004
Sendt: 08.12.2004
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 16.12.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Fargekoding av ansatte høres ut som en vits. Innenfor oljesektoren er det imidlertid slik ledelsen ønsker at de ansatte skal relatere seg til hverandre, som rød løve, gul oter, grønn bever og blå golden retriever. Disse fargene og dyrene symboliserer mennesketyper, og dette må hver enkelt ansatt signalisere ved hjelp av fargekodede vernehjelmer. De ansatte føler at de blir satt i bås, og mange opplever det som en stor belastning.
Hva vil statsråden som HMS ansvarlig gjøre for å rette opp i denne situasjonen?

Begrunnelse

Alle ansatte i Transocean må gjennom et "Safety Leadership Program" som består av blant annet en personlighetstest. Testresultatet benyttes deretter til å kategorisere arbeiderne i fire fargekategorier som skal symbolisere de fire personlighetstypene. Den gule fargen står bl.a. for mennesker som bare vil ha det moro og som er veldig var for press, mens den blå fargen står for lojalitet og en dyp trang til å tilfredsstille andre. Det er vanskelig for de ansatte å forstå at de ved å bære fargemerkede hjelmer, bidrar til økt sikkerhet. Tvert imot oppleves tvangen til å bruke disse hjelmene som en uthenging av enkeltindivider.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet ble overført fra helse- og omsorgsministeren.

Jeg er kjent med at Transocean som en del av sitt styringssystem bruker en forenklet personlighetstest, der fire personlighetstyper blir representert med fire farger. Denne ordningen ble etablert for 7 år siden. Så vidt jeg vet har denne saken ikke vært tatt opp med vernetjenesten i selskapet, eller vært drøftet i relevante arbeidsmiljøutvalg. Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet har heller ikke fått noen formell henvendelse om denne saken fra arbeidstakerne, selv om de har vært kjent med at det har vært ulike syn på denne saken internt i Transocean.

Jeg har forståelse for de innvendinger som er reist mot denne praksisen. Imidlertid er det i utgangspunktet opp til hvert enkelt selskap hvordan de velger å organisere sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Dersom enkeltpersoner i Transocean opplever dette systemet som en belastning, må dette tas på alvor. Jeg ser det som naturlig at saken først og fremst tas opp i de relevante fora internt i selskapet. Partene står også fritt til å ta saker opp med Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet, om de mener forhold i selskapet går ut over sikkerhet, arbeidsmiljø eller helse for de ansatte. Jeg legger til grunn at Petroleumstilsynet vil følge opp slike henvendelser på en fullt ut tilfredsstillende måte ut fra sitt tilsynsansvar for HMS-nivået på sokkelen.