Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:327 (2004-2005)
Innlevert: 14.12.2004
Sendt: 14.12.2004
Besvart: 21.12.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Mener justisministeren det er riktig at etterlatte ikke skal få dekket sine omkostninger innunder voldsoffererstatningsordningen ved å følge rettsoppgjøret ved blant annet drap av nærstående i familien, og vil han foreta seg noe for å sikre at slike utgifter dekkes?

Begrunnelse

Voldsoffererstatningskontoret ser ut til å legge seg på en restriktiv praksis i tolkningen av voldsoffererstatningsloven § 7. Utgifter for etterlatte ved å følge rettssak mot gjerningsperson blant annet i drapssaker er avslått. Etter undertegnedes mening er det særs viktig for etterlatte med informasjon og kommunikasjon i en svært vanskelig situasjon i livet. Å få vite hva som har skjedd og hva som skjer i rettsprosessen er av avgjørende betydning for å komme seg videre i livet. Det er derfor sentralt i rehabiliteringen å kunne følge rettssaken om man ønsker dette. Voldsoffererstatningen bør innenfor rimelighetenes grenser dekke kostnader ved å følge saken. Å avskjære etterlatte fra å følge prosessen kan bli langt dyrere på sikt, med økte problemer for de involverte. Innsyn, innsikt og informasjon er avgjørende for å komme videre i livet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Lov 2. juli 2004 nr. 61 om endringer i lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidner og sakkyndiges godtgjørelser mv. trer i kraft 1. januar 2005. Endringen innebærer at pårørende fra ikraftsettingen vil få rett til godtgjørelse når de følger straffesaken.

I forbindelse med evalueringen av voldsoffererstatningsloven i 2005, vil Justisdepartementet vurdere om ytterligere utgifter bør dekkes.