Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:338 (2004-2005)
Innlevert: 15.12.2004
Sendt: 16.12.2004
Besvart: 29.12.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Hva er det kulturpolitiske grunnlaget for at rabattordningen i forbindelse med kjøp av bøker sterkt liberaliseres allerede fra årsskiftet uten at det er gjennomført normal høringsrunde, og uten at det fremkommer hvordan små bokhandlere skal kunne greie seg uten skjermingen fra rabattordningen til bokklubbene?

Begrunnelse

Fra 1. januar 2005 vil bokhandlere, bokklubber og øvrige forhandlere ha lik rett til å gi rabatt på bøker innenfor genrene fag- og lærebøker, sakprosa og skjønnlitteratur. Dette vil ifølge bokbransjen selv gjøre det svært vanskelig for små bokhandlere å kunne drive videre. Dette gjelder særlig for små bokhandlere i distriktene. Det vises i den sammenheng til oppslag i Aftenposten, Dagsavisen og Dagens Næringsliv 15. desember 2004. Varselet om denne kraftige liberaliseringen av bokbransjen skjer 14 dager før iverksetting uten at de berørte er involvert.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Som representanten Ågot Valle sikkert er kjent med, ble det på bakgrunn av dialog med representanter fra Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening likevel ikke åpnet for at alle omsetningskanaler skal ha lik rett til å yte rabatt ved salg av bøker til sluttbruker fra 1. januar 2005. Dette innebærer at gjeldene bransjeavtale for omsetning av bøker forlenges frem til 30. april 2005. Den nye liberaliserte bokavtalen vil tre i kraft 1. mai 2005, og ikke 1. januar 2006 som tidligere varslet. Gjennom dette vil bokbransjen nå få fire måneder til å forberede seg på at alle salgskanaler får de samme rabattmulighetene fra 1. mai 2005.

Fra 1. januar 2006 vil fastpris for skolebøker til videregående skole og enerett for bokhandler til omsetning av slike bøker, samt fastpris for fag- og lærebøker til universitet og høyskoler opphøre. Fastpris for skolebøker til grunnskolen og enerett for bokhandler til omsetning av slike bøker vil opphøre fra 1. juli 2006.

Konkurransetilsynet har utarbeidet et forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker, som jeg har sent på alminnelig høring 17. desember 2004. Høringsfristen er satt til 17. mars 2005. I forslaget åpnes for å gi aktører i bokbransjen anledning til å opptre innenfor forskriftens ramme. Forslaget er generelt utformet, slik at det omfatter alle aktører i bokbransjen som oppfyller forutsetningene for unntak, uavhengig av om de er tilknyttet den nye bokavtalen eller ikke. Forskriften er foreslått å tre i kraft samtidig med den nye bokavtalen 1. mai 2005.