Skriftlig spørsmål fra Haakon Blankenborg (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:342 (2004-2005)
Innlevert: 17.12.2004
Sendt: 20.12.2004
Besvart: 27.12.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Haakon Blankenborg (A)

Spørsmål

Haakon Blankenborg (A): Militærjuntaen i Burma har redusert antall livvakter rundt vinneren av Nobels fredspris Aung San Suu Kyi også hennes tilgang til medisinsk hjelp har blitt begrenset. Dette kan bety en fare både for hennes sikkerhet og hennes helse.
Hva vil og kan Regjeringen gjøre for å sikre nobelprisvinnerens sikkerhet og rett til medisinsk hjelp?

Begrunnelse

Det har i det siste kommet en rekke meldinger om Aung San Suu Kyi som gir grunn til alvorlig uro. Også generalsekretæren i FN, Kofi Annan, har uttrykt stor bekymring for utviklingen. Antallet livvakter rundt fredsprisvinneren er kraftig redusert. Det kan bety en fare for hennes sikkerhet. Tilgangen til medisinsk hjelp ser også ut til å være begrenset.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Situasjonen i Burma er nedslående. Jeg er redd vi må konstatere at på tross av et vedvarende internasjonalt press, i første rekke fra land i Europa og USA, har utviklingen ikke gått i riktig retning. Ei heller har de initiativ til dialog som land i regionen har tatt, bidratt til en demokratisk utvikling.

Like foruroligende er myndighetenes behandling av nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi. Forlengelsen av hennes husarrest i slutten av november d.å. er en bekreftelse av regimets uforsonlige holdning.

Regjeringen følger både utviklingen i Burma og juntaens behandling av Aung San Suu Kyi nøye, og har gjentatte ganger tatt opp hennes situasjon. Etter forlengelsen av husarresten i slutten av november uttalte både statsministeren og jeg selv at Regjeringen fortsatt ville aktivt engasjere seg i arbeidet for et demokratisk Burma. Vi oppfordret også regimet til å løslate Aung San Suu Kyi og andre opposisjonelle politikere. Sammen med EU protesterte vi også 10. desember d.å. mot forlengelsen av husarresten.