Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:354 (2004-2005)
Innlevert: 05.01.2005
Sendt: 06.01.2005
Besvart: 12.01.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Veterinærvakten er en ordning der staten har påtatt seg ansvaret for at det finnes veterinær beredskap over hele landet. Per dato er det ikke lenger noen avtale mellom staten og Den norske veterinærforening. Det er bekymringsfullt at en slik avtale ikke er på plass da det kan gå ut over dyras helse og velferd.
Mener statsråden at situasjonen i dag er tilfredsstillende mht. dyrs helse og velferd, og hva vil statsråden gjøre for at beredskapen blir ivaretatt?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: På møte med Den norske veterinærforening (DNV) 10. januar ble vi enige om et grunnlag for forhandlinger om en avtale om klinisk veterinærvakt for 2005.

I den perioden forhandlingene pågår og fram til resultat av eventuell uravstemning foreligger, vil veterinærene delta i vaktordning basert på de rammene som gjaldt fram til årsskiftet.

Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som gjør at dyr og dyreeiere nå får vanlig service fra veterinærene på døgnbasis. Vi går nå inn i en periode med krevende forhandlinger, men slik jeg vurderer situasjonen, foreligger det en gjensidig vilje til å finne en forhandlingsløsning.

Forhandlingene skal baseres på gjeldende lovverk samt dokumenter fra tidligere forhandlingsprosesser og ta utgangspunkt i Stortingets vedtak om bevilgning til veterinær beredskap for 2005. Protokoll fra møte med DNV 10. januar følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Protokoll fra møte 10. januar 2005 mellom Den norske veterinærforening og Landbruks- og matdepartementet.