Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:355 (2004-2005)
Innlevert: 05.01.2005
Sendt: 06.01.2005
Besvart: 13.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Under en panel debatt om Teknologi og klimaendringer på Klimatoppmøtet i Buenos Aires, påpekte statsråden at man i kampen mot klimaendringer må "develop and apply technological solutions at reasonable costs".
Med tanke på at Regjeringen krever CO2-håndtering for nye konsesjoner for gasskraftverk, samtidig som denne teknologien på ingen måte er tilgjengelig "at reasonable costs" - hvordan mener statsråden at hans uttalelse i Buenos Aires harmonerer med den gjeldende politikken Regjeringen fører i Norge?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Representanten viser til innlegg som ble holdt i Buenos Aires under Partskonferansen. Slik jeg understreket der er Regjeringen opptatt av at det legges vekt på teknologiutvikling som del av tiltakene for å redusere klimagassutslipp. I vår nasjonale oppfølging har vi blant annet prioritert å legge til rette for teknologiutvikling for utskilling og håndtering av CO2.

Regjeringen har en ambisiøs strategi for realisering av gasskraftverk med CO2-håndtering, og har opprettet et fond på 2 mrd. kr for å fremme utviklingen av CO2-fri teknologi. Avkastningen fra dette fondet, som forvaltes av den nylig opprettede innovasjonsvirksomheten Gassnova, skal blant annet gå til utprøvingen av miljøvennlig gasskraftteknologi i pilot og demonstrasjonsanlegg. Samtidig opprettes det et nytt Gassteknologiprogram, der både midlene fra Norges forskningsråd og Gassnova skal inngå i en helhetlig satsing. Det er nå opp til aktørene i energi- og kraftbransjen og industrien å finne fram til gode prosjekter som kan bidra til en videreutvikling av teknologiene.

Inntil det er etablert et system for omsettelige utslippskvoter i tråd med Kyoto-protokollen, forutsetter Regjeringen som kjent at nye gasskraftverk - utover de tre som allerede har fått konsesjon og energianlegget på Snøhvit - skal møte krav om CO2-håndtering for å få konsesjon.

Ulike teknologier for CO2-håndtering varierer i modningsgrad. Hovedutfordringen for alle konseptene er imidlertid å få videreutviklet og utprøvd teknologiene slik at økonomisk og teknologisk risiko kan reduseres.

Det er en slik videreutvikling Regjeringen nå støtter opp om, og det er i denne sammenheng jeg ved tidligere anledninger har valgt å vektlegge forventninger også knyttet til de gasskraftverk som allerede har fått konsesjon.