Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:357 (2004-2005)
Innlevert: 05.01.2005
Sendt: 06.01.2005
Besvart: 18.01.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan vil statsråden konkret forholde seg i saken om fremtidig norsk skiflygningsbakke, i forhold til de uttalelser hun har gitt til NRK i saken?

Begrunnelse

Det vises til mitt spørsmål til statsråden nr. 318, og til statsråden uttalelser til NRK i saken. Ifølge Drammens Tidende skal statsråden ha sagt at sentrale aktører i utvalget, som la frem en rapport om skiflygingens fremtid, samtidig er aksjonærer i Rødkleiva Skiflygning AS, og understreker samtidig at hun vil følge nøye med i saken, da eierinteressene klart fører til inhabilitet.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Vikersund har status som nasjonalanlegg for skiflyging til og med 31. desember 2009.

Norges Skiforbund (NSF) har fått utarbeidet en utredning om framtidig anlegg for skiflyging i Norge. Denne er fortsatt ute på høring, med forlenget høringsfrist til 10. januar 2005. Styret i NSF vil behandle utredningen med høringsuttalelser på sitt styremøte 9. mars 2005.

Når departementet får NSFs vedtak, vil departementet vurdere alle sider ved saken.

Til orientering kan opplyses at departementet 20. desember 2004, etter søknad fra Vikersund og anbefaling fra NSF, bevilget kr. 500 000 til nødvendige oppgraderingstiltak for anlegget. Ytterlige tiltak vil bli vurdert etter at skistyret har oversendt sitt vedtak vedrørende anlegg for skiflyging i Norge til departementet.