Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:393 (2004-2005)
Innlevert: 18.01.2005
Sendt: 18.01.2005
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 31.01.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hvis ordningen skal vurderes i 2005, vil det bli gjort så tidlig at Norges Blindeforbund kan forvente å få noe av pengene tilbake allerede i inneværende år?

Begrunnelse

Ved gjennomføringen av momsreformen i 2001 med innføring av tjenestemoms lovet Stortinget at frivillige organisasjoner skulle skjermes for utgiftsøkning gjennom full kompensasjon for innbetalt tjenestemoms. Dette fungerte i halvannet år. For 2003 ble kompensasjonen gitt gjennom en "sjablonordning" som slo høyst merkverdig og urettferdig ut. Norges Blindeforbund fikk refundert bare 33 pst. av innbetalt tjenestemoms for 2003, eller 2,4 mill. kr mindre enn forventet.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Kultur- og kirkedepartementet har fra 1. januar 2005 ansvaret for ordningen med merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Spørsmålet er derfor sendt meg fra finansministeren til besvarelse.

Under behandlingen av statsbudsjettet for 2005 bad Stortinget regjeringen foreta en gjennomgang av denne ordningen og komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett med eventuelle forslag som sikrer at intensjonene med ordningen blir ivaretatt.

Departementet er nå i ferd med å foreta en slik gjennomgang og vil komme tilbake til saken i revidert budsjett slik Stortinget har bedt om. Det er derfor ikke avgjort på hvilket tidspunkt i 2005 utbetalingen kan skje.