Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:463 (2004-2005)
Innlevert: 02.02.2005
Sendt: 02.02.2005
Besvart: 10.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) har utviklet et spesielt treningsprogram som ser ut til å gi svært gode resultater for barn med celebral parese. Pengemangel kan føre til at tilbudet ikke kan fortsette.
Vil statsråden bidra til at UNN og RNNK får et positivt svar på søknaden om fullføring av pilotprosjektet "Intensiv motorisk trening av barn med CP"?

Begrunnelse

Ifølge UNNs internavis Pingvinen gir treningsprogrammet meget gode resultater.
Statssekretær Aspaker har også besøkt Kurbadet og sett på prosjektet. Ifølge samme avis lot hun seg imponere selv om de hun møtte da var helt i startfasen av behandlingen.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Helse- og omsorgsdepartementet mottok søknad fra Universitetssykehuset Nord-Norge 25. januar 2005 om støtte til fullføring av et pilotprosjekt om intensiv motorisk trening. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad.

Midler til denne typen prosjekter er overført til Sosial- og helsedirektoratet ved tildelingsbrev. Søknaden er følgelig oversendt Sosial- og helsedirektoratet for vurdering.