Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:477 (2004-2005)
Innlevert: 04.02.2005
Sendt: 04.02.2005
Besvart: 14.02.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Fra en mor med en funksjonshemmet sønn, som trener etter Doman-metoden, har jeg mottatt en henvendelse fordi Helse Nord nekter å bidra økonomisk til treningen. Gutten viser gode fremgang etter treningen, men Helse Nord hevder at han ikke kan få økonomisk støtte til behandlingen fordi han er over 27 år gammel og følgelig for gammel.
Er det riktig at alder er et kriterium for å kunne motta støtte til behandling etter Doman og tilsvarende metoder?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Som hovedregel bør behandling etter Doman-metoden og tilsvarende metoder være påbegynt før fylte 18 år. Hvor lenge foreldrene trener barnet etter Doman-metoden varierer. Noen vil delta kort tid, noen i fire-fem år, og noen i svært mange år. Det kan derfor være barn som vil følge programmet etter fylte 18 år. Da det ikke er satt krav i forhold til alder, bør det utøves skjønn når det søkes om bidrag fra trygden eller støtte fra regionalt helseforetak for personer som er over 18 år. Hvorvidt det bør ytes økonomisk støtte for personer som er over 18 år når det søkes om å starte trening etter Doman-metoden eller tilsvarende metoder, må vurderes særskilt.

Departementet har bedt de regionale helseforetakene om å sørge for en vurdering av tilbudet som det enkelte barn får fra spesialisthelsetjenesten, i de tilfeller foreldre ønsker å ta Doman-metoden i bruk, og i hvilken grad tilbudet kan sies å være relevant og tilfredsstillende i forhold til barnets behov. Dersom spesialisthelsetjenesten vurderer tilbudet til barnet som mangelfullt, har departementet bedt om at det regionale helseforetaket i samarbeid med hjemkommunen vurderer økonomisk og praktisk støtte for familier som ønsker å trene barnet etter Doman-metoden eller andre alternative metoder, når dette anses som faglig forsvarlig.