Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:480 (2004-2005)
Innlevert: 07.02.2005
Sendt: 07.02.2005
Besvart: 14.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Innst. S. nr. 234 (2003-2004) ble det vedtatt at 337 skvadronen skal lokaliseres til Bardufoss (vedtak X). I Troms Folkeblad 1. februar så fremkommer det at FLO jobber for at de nye enhetshelikoptrene NH90 skal innfases og stasjoneres på Sola, noe som blir bekreftet av administrerende direktør Bjørn Hernes i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). I tillegg så fremgår det at 52 stillinger skal beordres til Sola.
Hva er grunnlaget til at Stortingets vedtak omgjøres?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg viser videre til mitt svar av 22. november 2004 på spørsmål nr. 199 fra stortingsrepresentant Korsberg om samme sak. Slik det fremgår av dette svaret vedtok Stortinget i forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 342 (2003-2004) til St.prp. nr. 42 (2003-2004) følgende:

"Stortinget ber Regjeringen lokalisere de nye enhetshelikoptrene for Kystvakten i nord, når disse ikke er på fartøy eller under vedlikehold av leverandør, til Bardufoss. Regjeringen bes fremme konkrete forslag innen innfasing av de mye enhetshelikoptrene skjer."

Det pågår forskjellige prosjekteringsarbeid for ulike løsninger knyttet til enhetshelikopterets innfasing, herunder ulike løsninger for å utnytte kostnadsbesparelser ved felles vedlikehold, opplæring og trening. Forsvarsstaben har bekreftet at det pågående arbeidet skjer innenfor rammen av Stortingets vedtak.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med saken innen innfasingen av helikoptrene, slik Stortinget har bedt om. Det anslås at innfasing vil starte med mottak av første helikopter i 2006, og Regjeringen vil komme tilbake til saken før dette.