Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:494 (2004-2005)
Innlevert: 10.02.2005
Sendt: 10.02.2005
Besvart: 21.02.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt medhold i at det ikke skal settes opp en ballbinge på Byåsen skole, fordi det bråker for naboene. Ballbinger er vår tids løkker og skaper idrettsglede og aktivitet. Fotballforbundet har satt opp 741 ballbinger og har planlagt mer enn 250 nye. Med vedtaket fra fylkesmannen kan den videre utbygging stoppe opp, noe jeg antar at idrettsministeren også vil beklage.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at vedtaket får konsekvenser for videre utbygging av ballbinger på Byåsen og andre steder?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Tilrettelegging for fysisk aktivitet i hverdagen for barn og ungdom er en prioritert oppgave for Kultur- og kirkedepartementet. I dette arbeidet er nærmiljøanleggene og andre idrettsanlegg med stort brukspotensial sentrale, og departementet har gjennom spillemiddelordningen medvirket til etablering av mange anlegg med et stort antall brukere. Ballbingene er populære eksempler på slike anlegg.

Barn og ungdoms aktivitet i ballbingene medfører naturlig nok et visst lydnivå. Det har i de siste årene kommet opp enkelte klagesaker på grunn av "støy" fra ballbinger, og dette viser at det må legges vekt på hvor anleggene plasseres. Oppføring av slike anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og det er dermed et kommunalt ansvar at det i byggesaksbehandlingen tas hensyn til alle berørte parter. Jeg forutsetter at planene for ballbinge på Byåsen skole behandles i henhold til gjeldende regelverk.

Jeg mener at det fortsatt skal satses på utbygging av nærmiljøanlegg. Ballbingene er en anleggstype som er populære når det gjelder fysisk aktivitet for barn og ungdom. Departementets tilskuddsordning vil fortsatt være en et godt virkemiddel til å videreføre den positive utviklingen på dette området.