Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:498 (2004-2005)
Innlevert: 11.02.2005
Sendt: 14.02.2005
Besvart: 07.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Undertegnede har én gang alene, og én gang sammen med partiets leder, bedt om at statsråden kommer til Stortinget for å redegjøre for situasjonen innen det psykiske helsevernet; dette med bakgrunn i diverse medieoppslag og innspill fra fagfolk, pårørende og pasienter om store mangler innen fagfeltet. Så langt har statsråden gjort saken om til et prosedyrespørsmål mellom seg og presidentskapet, mens oppslagene om psykiatrimangler fortsetter å komme.
Vil statsråden bidra til en redegjørelse slik SV har bedt om?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I brev til Stortingets presidentskap av 18. februar 2004 har jeg på bakgrunn av henvendelsen fra stortingsrepresentanten Ballo, kommet med følgende anmodning:

"Under henvisning til Stortingets forretningsorden § 34a vil jeg be om å få gi en muntlig redegjørelse om situasjonen innen det psykiske helsevernet i løpet av våren.

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe har i brev av 8. desember 2004 anmodet om dette."