Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:507 (2004-2005)
Innlevert: 16.02.2005
Sendt: 17.02.2005
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 25.02.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Er statsråden enig i Ivar Kristiansens, Høyres næringspolitisk talsperson på Stortinget, uttalelser til Dagen Næringsliv den 16. februar om at "Statkraft viser liten forhandlingsvilje med norsk industri", og vil statsråden foreta seg noe i forhold til å bedre forhandlingsviljen til Statkraft?

Begrunnelse

I Dagens Næringsliv den 16. februar uttaler Ivar Kristiansen, Høyres næringspolitiske talsperson, at han er skeptisk til det store statlige kraftkonsernet (statkraft) innsats etter nyheten om at det svenske energiselskapet Vattenfall har inngått avtale om strømleveranse til SØRAL. Videre uttaler han at "jeg går ut fra at Vattenfall ikke gjøre dette for å subsidiere norsk industri. Samtidig er Statkraft kanskje landets mest privilegerte selskap. Stortinget har gjennom de senere årene båret 10-12 mrd. kr i ny egenkapital til konsernet. Det er nå grunn til å spørre seg selv om hva vi skal med et Statkraft som likevel lar seg konkurrere ut og som viser så svak interesse for industrien, enten det er Mo i Rana eller på Husnes", sier Kristiansen. Han kaller det "bedrøvelig" at Statkraft nå etter hans mening bruker like mye energi på lobbyvirksomhet vis a vis Stortinget for å få ytterligere kapitaltilførsel, som på forhandlinger om fremtidig strømforsyning for industrien", sier Kristiansen til Dagens Næringsliv.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet ble overført fra olje- og energiministeren.

Statkraft SF er et kommersielt selskap som i størst mulig grad skal operere under de samme rammevilkår som andre kraftprodusenter, jf. St.prp. nr. 53 og Innst. S. nr. 248 (2003-2004). Den rollefordelingen som følger av statsforetaksloven og aksjeloven innebærer at det tilligger styrets og administrasjonens ansvarsområde å håndtere spørsmål knyttet til sammensetningen av Statkrafts kontraktsportefølje og de nærmere vilkår knyttet til denne.

Jeg legger til grunn at industrien i Mo aktivt innhenter tilbud fra flere kraftprodusenter. Når industribedrifter inngår avtaler med andre produsenter enn Statkraft, slik tilfellet synes å være hva angår SØRAL på Husnes, er det et resultat av at konkurransen i markedet fungerer.