Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:526 (2004-2005)
Innlevert: 18.02.2005
Sendt: 21.02.2005
Besvart: 28.02.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva er status for helikopterbasen som er bestemt etablert i Florø, og vil den i fremtiden sikre tilstrekkelig godt nok beredskapstilbud til fiskere og andre utenfor Mørekysten?

Begrunnelse

I Sunnmørsposten onsdag 16. februar, kunne vi lese om fiskebåten "Veidar" fra Godøya, som var på fiskefeltet rett utenfor Mørekysten. En fisker hadde fått en dregg i hodet og ble alvorlig skadet. Til tross for stor aktivitet utenfor kysten av Møre og Romsdal, finnes det i dag ikke helikopterbase i vårt nærområde. Basen på Vigra utenfor Ålesund ble nedlagt for at det skulle etableres ny base i Florø. Den er ennå ikke på plass. Dette ser jeg på som svært alvorlig, da den hardt skadde fiskeren måtte vente i over to timer fra ulykken ble meldt, til han var ombord i helikopteret som kom fra Ørlandet. Det tok ytterligere to timer før pasienten var fremme ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Da hadde han mistet to liter blod, og kroppstemperaturen var nede i 35 grader.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (2004-2005) skal det opprettes en sivil redningshelikopterbase i Florø.

Departementet er i ferd med å avslutte utarbeidingen av konkurransegrunnlaget med sikte på utlysing i EØS-området så snart som mulig i vår. Fra de innkomne tilbudene er vurdert og kontrakt tildelt, er det realistisk å anta at det vil ta minst 18 måneder før tjenesten kan starte opp. Dette skyldes hovedsaklig leveringstid for helikoptret som skal benyttes. På grunn av de strenge kravene til hva helikopteret skal være i stand til å utrette, er det sannsynlig at det må spesialbestilles og bygges/tilpasses for formålet. Oppbygging av basen, samt ansettelse og opplæring av personell til slik krevende spesialtjeneste vil også ta tid.

Tjenesten ved redningshelikopterbasen i Florø skal være sammenlignbar med den som skal leveres av Luftforsvarets 330 skvadron på de 5 andre basene på fastlandet: langtrekkende, raske helikoptre med førsteklasses utrustning og bemanning for søk, redning og medisinsk behandling om bord og med kort reaksjonstid for utrykning.

Når basen i Florø settes i drift, vil redningshelikopterberedskapen på Mørekysten bli svært god, på lik linje med beredskapen i resten av landet.