Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:527 (2004-2005)
Innlevert: 18.02.2005
Sendt: 21.02.2005
Rette vedkommende: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 07.03.2005 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): I Aftenposten Aften 24. februar 2005 stod et innlegg om en avdød muslimsk kvinne som ble nektet gravsettelse (djanaza) av flere moskeer. Det finnes ingen offisielle begrunnelser, men ektemannen var tilhenger av en sekulær og moderne muslimsk bevegelse. Familien betaler ikke medlemskap til noen muslimsk menighet.
Hvordan er sekulære og moderne muslimer sikret rett til begravelse og vigsler uten å måtte være betalende medlem i en av de eksisterende moskeer?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Brevet ble oversendt fra Kommunal- og regionaldepartementet til Kultur- og kirkedepartementet ved brev av 22. februar 2005.

I henhold til Grunnloven § 2 er det religionsfrihet i Norge, og i henhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna § 1 har alle rett til å drive religiøs virksomhet så lenge rett eller moral ikke krenkes.

Det vil til enhver tid være personer i Norge som tilhører andre religioner eller religiøse retninger/livssyn enn de tros- og livssynssamfunnene som mottar offentlig tilskudd. Jeg har stor forståelse for at det i en slik situasjon oppleves som svært vanskelig når en ikke finner en religiøs eller åndelig leder som kan foreta begravelsen. Det kan imidlertid ikke være myndighetenes ansvar, og heller ikke tros- og livssynssamfunnenes ansvar, å fremskaffe seremonimestere eller religiøse ledere for personer som ikke ønsker å tilhøre et tros- og livssynssamfunn i Norge.