Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:551 (2004-2005)
Innlevert: 23.02.2005
Sendt: 24.02.2005
Besvart: 04.03.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I Oslo ønskes ingen samiske flagg i 17. mai-toget på tross av at det er et offisielt symbol for den norske nasjonalstatens eneste urfolk.
Støtter statsråden slik nekting av flagging med samisk flagg, mener statsråden at Oslo kommune har muligheten til å nekte slik flagging, og vil statsråden i brevs form anbefale landets kommuner å sørge for at det samiske flagget kan bli flagget med på 17. mai i fremtiden?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I 2003 ble norsk lov endret, slik at det samiske flagget nå er utrykkelig omtalt i sameloven, samt i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Det samiske flagget er således et offisielt flagg i Norge, og regjeringen har oppfordret alle kommunale og statlige etater til å bruke det samiske flagget som en anerkjennelse av samisk språk, kultur og historie. På 17. mai feirer vi etableringen av grunnloven, og de verdiene den bygger på. Også det samiske flagget hører etter min menig naturlig hjemme i denne feiringen. Jeg vil derfor oppfordre kommunene til å legge til rette for at barn også skal kunne benytte samiske flagg i barnetoget.

I rundskrivet fra Utdanningsetaten i Oslo kommune til skolene oppfordres elevene til å gå med hvert sitt norske flagg i toget. I tillegg vises det til at FN-flagg kan bæres ved siden av det norske for å gi frihetsfeiringen perspektiv utover det nasjonale. Slik jeg forstår saken har ikke Oslo kommune nektet noen å benytte det samiske flagget i barnetoget på 17. mai. Det er tvilsomt om kommunen vil ha hjemmel til å fatte vedtak om et slikt forbud.

Jeg vil vurdere nærmere om det foreligger et behov for skriftlig informasjon til kommunene vedrørende det samiske flagget og bruk av dette på 17. mai.