Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:561 (2004-2005)
Innlevert: 24.02.2005
Sendt: 25.02.2005
Besvart: 08.03.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): BUF-etat i Ås kommune søkte i juni økonomisk støtte til å videreføre Alfa-teamet, et forebyggende tiltak for ungdom i kommunen. Etter en ventetid på syv måneder fikk de et negativt svar. Det er viktig med ulike forebyggende tiltak og denne type lavterskeltilbud rettet mot ungdom er svært viktig. Alfa- teamet har vært et samarbeid mellom tre Follo kommuner og staten.
Kan statsråden begrunne hvorfor dette viktige tilbudet til ungdom ikke har fått videre økonomisk støtte fra BUF-etat?

Begrunnelse

Alfa-prosjektet ble vurdert av Statens barnevern og familievern. Evalueringen var bra og brukergruppen, ungdom og foreldre var meget fornøyde med dette tilbudet. Behandlingstiden for denne søknaden har vært lang, noe som gjør at annen finansiering ikke har vært mulig å søke og få på plass. Resultatet er at dette tilbudet blir lagt ned og ungdom i denne regionen mister et godt og nødvendig lavterskeltilbud.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg er svært positiv til den type tiltak som Ås kommune i samarbeid med andre kommuner har gjennomført. Slike lavterskeltilbud er helt i tråd med Regjeringens intensjoner for utsatte barn og unge og deres familier.

Alfa-teamet ble startet opp i 2001, og var et samarbeid mellom Frogn, Nesodden og Ås kommuner. Prosjektet fikk støtte fra det daværende fylkesbarnevernet i Akershus. Høsten 2004 ble prosjektet avsluttet og Frogn og Nesodden besluttet å trekke seg ut av prosjektet. Ås kommune søkte BUF-etat om støtte til videre drift av tiltaket.

Det er selvfølgelig beklagelig at Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst, har brukt så lang tid på å behandle søknaden fra Ås kommune.

Jeg tar til etterretning at BUF-etat ikke anser at prosjektet faller inn under støtteordningen etaten disponerer, og at dette prosjektet primært er et kommunalt ansvar å sikre videre drift for.

Jeg håper Ås kommune likevel finner en god måte å videreføre lavterskeltilbudet sitt på, eventuelt med andre samarbeidspartnere.