Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:564 (2004-2005)
Innlevert: 25.02.2005
Sendt: 28.02.2005
Besvart: 10.03.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I eit oppslag på siste.no den 23. februar 2005 seier statsråden at han har innført nynorskkurs for dei tilsette i Miljøverndepartementet, slik at det skal verta fleire pressemeldingar på nynorsk i år.
Kan statsråden gjera rede for omfanget av desse kursa, og kvifor nokre oppgåver som må vika for språkkursa?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Eg viser til spørsmål vedrørande nynorskkurs i Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet vurderer til ei kvar tid tiltak som kan heve kompetansen for å sikre at pålagte oppgåver blir løyst på ein god og effektiv måte. I vinter har vi mellom anna valt å gi ei gruppe medarbeidarar tilbod om eit kort oppfriskingskurs i nynorsk språkbruk.

Miljøverndepartementet er som alle andre statlege organ pålagt å bruke minst 25 pst. av kvar målform i pressemeldingar og andre dokumenttypar med stort informasjonstilfang. Dei interne språkkursa vil mellom anna sikre at dei tekstene som kjem ut frå departementet på nynorsk er korrekte og tydelege. I miljøpolitikken som elles er eit godt språk ein føresetnad for å nå fram med viktig informasjon.