Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:580 (2004-2005)
Innlevert: 03.03.2005
Sendt: 04.03.2005
Besvart: 11.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Politiet ventet i nesten 7 timer før de rykket ut og pågrep mannen som skal ha knivstukket en 50-åring på Fedje natt til søndag 27. februar 2005. Folk på øya Fedje i Nordhordland fikk i stedet for snarlig politihjelp beskjed om å rydde opp selv. Dramaet utspant seg rundt kl. 03.00 natt til søndag og først søndag formiddag kl. 10.00 kom politiet på stedet og pågrep mannen.
Mener statsråden at 7 timers ventetid på politihjelp på en akseptabel måte ivaretar innbyggernes krav og forventning til trygghet for liv og helse?

Begrunnelse

Tilstanden for mannen som ble knivstukket var etter episoden alvorlig, men stabil. Ifølge kommunelegen var dette en hendelse der utgangen med noen centimeters margin kunne vært drap. Jeg har oppfattet at lensmannen bl.a. grunngir den politimessige prioriteringen slik: "Det var slik vi vurderte det der og da. Fedje er langt vekk, vil ikke kunne nå frem like fort som i Bergen sentrum." Selvsagt må publikum aksepterer at avstand mellom gjerningssted og nærmeste politimyndighet medfører reisetid. Likevel er det fullt mulig å nå frem til Fedje på langt mindre tid enn 7 timer selv på nattestid. Landets innbyggere bør uansett bosted og uansett samferdselsmessige forhold føle trygghet for at politimyndigheten gjør sitt ytterste for å komme til åstedet så hurtig som overhode mulig når det er begått en grov kriminell handling eller når trygghet for liv og helse på annen måte åpenbart er truet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Utgangspunktet er at politiet umiddelbart skal respondere på meldinger om alvorlige straffbare forhold. Politiets oppfølgning må tilpasses den enkelte saks alvorlighet og de lokale forhold den skal løses under. I vurderingen må politiet ta hensyn til om situasjonen er under kontroll, eller det fortsatt er fare for nye straffbare handlinger. Folks opplevelse av utrygghet vil også være et viktig element i politiets vurdering. Foruten å sikre folks trygghet skal også politiet etterforske lovbrudd. Mistanke om alvorlige straffbare handlinger vil normalt kreve en rask oppfølgning fra politiets side.

Politidirektoratet har opplyst at lensmannen i dette tilfelle vurderte situasjonen til å være under kontroll. Samlet sett mener imidlertid Politidirektoratet at politiet likevel burde ha rykket ut raskere av hensyn til bl.a. det konkrete trygghetsbehovet blant kvinnens nærmeste familie og blant andre som hadde iakttatt opptrinnet ved huset. Dernest tilsier hensynet til den alminnelige trygghetsfølelsen blant befolkingen at politiet i denne type saker kommer raskt til stedet.

Politidirektoratet har videre opplyst at politimesteren i Hordaland har iverksatt tiltak for å sikre at det foretas umiddelbar utrykning hvis tilsvarende situasjoner skulle oppstå i fremtiden.