Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:581 (2004-2005)
Innlevert: 04.03.2005
Sendt: 04.03.2005
Besvart: 09.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Innstilling fra Styringsgruppen, oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landsbruksdepartementet "Samlet innsats og ny struktur", ble lagt frem 1. desember 2004.
Når og på hvilken måte vil fiskeri- og kystministeren legge fram sak om dette for Stortinget?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Saken vil bli fremmet i den kommende stortingsmeldingen om Marin næringsutvikling som planlegges fremlagt for Stortinget i vårsesjonen. Forskningsmeldingen som fremmes av Utdannings- og forskningsdepartementet vil også omtale oppfølging av innstillingen som ble levert av Styringsgruppen.