Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:611 (2004-2005)
Innlevert: 14.03.2005
Sendt: 15.03.2005
Besvart: 21.03.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Vedrørende søknader om nye konsesjoner for gasskraftverk skriver statsråden at "Det vil i slike saker være opp til Regjeringen å vurdere om det skal stilles teknologikrav i tillegg til kvoteplikten". Dagens potensielle utbyggere av gasskraftverk på Tjeldbergodden, Mongstad, Risavika, Grenland osv. vet dermed ikke på forhånd hvilke krav de får dersom de ønsker å bygge gasskraftverk i løpet av kort tid.
Hvordan vurderer statsråden dette i forhold til ønsket om å skape forutsigbare rammebetingelser?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 575 (2004-2005).

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg viser til svar på spørsmålene nr. 438 og nr. 575 til skriftlig besvarelse. Som det kommer fram i disse svarene, gjelder kvoteplikt etter klimakvoteloven for gasskraftverk. I slike saker vil Regjeringen kunne vurdere om det skal stilles teknologikrav i tillegg til kvoteplikten.

Klimakvoteloven er innrettet mot perioden 2005-2007, og det vil måtte foretas endringer i loven ved utløpet av denne perioden for å tilpasse den til senere perioder. Det legges opp til at hele kvotesystemet gjennomgås før perioden 2008-2012, og at behovet for endringer vurderes. Dette vil også ha konsekvenser for rammebetingelsene for gasskraftverk. I denne sammenheng er jeg opptatt av at rammebetingelsene i kraftmarkedet bidrar til å sikre en effektiv og sikker energiforsyning.