Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:618 (2004-2005)
Innlevert: 16.03.2005
Sendt: 16.03.2005
Besvart: 23.03.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Har norske myndigheiter protestert ovafor nabolandet vårt eller på anna måte gitt uttrykk for norske haldningar til avrettinga?

Begrunnelse

Russarane drap nyleg den frå 1997 lovlege valde tsjetsjenske presidenten Aslan Maskhadov.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Lederen for den tsjetsjenske opprørsbevegelsen Aslan Maskhadov ble 8. mars drept av spesialstyrker fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Omstendighetene rundt hans død er uklare.

Maskhadovs død bringer ikke konflikten i Tsjetsjenia nærmere en løsning. Norge har konsekvent oppfordret partene til å finne en vei ut av konflikten ved hjelp av fredelige midler.

Det vil være beklagelig dersom Maskhadovs død skulle føre til ytterligere voldsbruk i Nord-Kaukasus, og spesielt dersom enda flere sivile blir rammet. Voldsbruk fører ikke til en stabil og varig løsning.

I Tsjetsjenia er det begått mange og alvorlige menneskerettighetsbrudd av alle parter. Norge har, i likhet med de fleste andre land, ikke funnet grunnlag for å kommentere Maskhadovs død spesielt.

Norges holdning er vel kjent. Vi tar avstand fra enhver voldshandling i denne konflikten.

Norge var medforslagsstiller til resolusjonen om Tsjetsjenia under den 60. Menneskerettighetskommisjonen i Genève i fjor, hvor det ble uttrykt sterk bekymring over situasjonen i republikken.

Vi tar jevnlig opp situasjonen i Tsjetsjenia med russiske myndigheter. Dette gjelder både behovet for en politisk løsning, vern om menneskerettighetene, og situasjonen for de internt fordrevne i Nord-Kaukasus. Dette vil vi fortsette å gjøre, blant annet i embetskonsultasjoner med Russland om menneskerettighetsspørsmål som er planlagt i begynnelsen av neste måned.